HR-21000 Split, Josipa Jovića 22
Tel./fax: 021/374-618, Mob: 098 94 80 700
 
 
 
Programi
Početna
O nama
O igri
Programi
Scena
Donacije
Fotogalerija
Kontakt
 
 
 
 
Dječji svijet u Dalmalinu
projekt:
SVIJET OKO NAS

Primarno djeluje na području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih uglavnom na području Splitsko-dalmatinske županije. Svi programi su kratkoročni (s trajanjem do 1 god.), manje opsežni i s manjim brojem korisnika. Osnovni programi projekta su:
• pomoć školskoj djeci u
savladavanju školskog programa - tijekom cijele godine
• priprema predškolske djece za polazak u školu - tijekom cijele godine
mala igraonica za djecu djece do 3 god. starosti - tijekom cijele godine
• kreativne radionice - poticanje razvoja kreativnih stvaralačkih sposobnosti kod djece s poteškoćama u razvoju - tijekom cijele godine
• igraonica za najmlađe - razvoj govora, socijalnih sposobnosti, intelektualnih uz pomoć didaktičnih igračaka i organiziranja adekvatnih aktivnosti kroz igru
• računalne igre i informatičke aktivnosti
• motoričko sportske aktivnosti s kineziologom - igra kroz sport
Cilj programa je promicanje cjelovitog razvoja svakog djeteta, vodeći računa o njegovim individualnim potrebama, mogućnostima i razvoju njegove osobnosti, pružanje podrške djeci u savladavanju školskih programa te poticanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kao i grupnih prigodnih zabava. U igraonici se ne uče posebni sadržaji, ali iskustva i znanja koja stječu u igri dobra im je priprema za školu i za život.
 
projekt:
IGRE BEZ GRANICA

U suradnji s roditeljima, drugim udrugama i ostalim partnerima (institucijama, tijelima državne uprave ili jedinicama lokalne samouprave, donatorima...) organiziramo aktivnosti unutar projekta:
• savjetovališta, diskusije i
predavanja za roditelje
• edukaciju osoba koje rade s
djecom i mladima
• kreativne radionice u KBC-u Split (na odjelu pedijatrije)
• prigodne zabave,animaciju i natjecateljske igre
• rad volonterskog centra
Cilj programa je omogućiti aktivno sudjelovanje djece, mladeži i roditelja u edukativnim, kulturnim i socijalnim aktivnostima Kluba, da bi poboljšali postojeće i razvili nove potrebe i želje. Značajke projekta su: društveni razvoj, prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja, dječja prava i humani aspekt.
 
VOLONTIRANJE
Važno je istaknuti da osim realizacije program i projekata, jedna od primarnih aktivnosti Dječjeg kluba Dalmalino je edukacija mladih stručnjaka (volontera, animatora, voditelja...)
Svi ljude dobre volje mogu se uključiti u naše projekte, kroz kreativni rad i animaciju s djecom ili kao pomoć ili podrška u obavljanju administrativno-tehničkih poslova (prevođenje, promotivne akcije, organiziranje različitih programa... i sl.)
Pridružite nam se u razigranom timu...
Osnovne odrednice svih naših akcija, programa i projekata su:
• etičnost, profesionalnost i odanost
• utemeljenost na teoriji i praksi
• međusektorska suradnja.
Želimo humanizirati prostor u kojem borave djeca, poticati i ohrabriti dijete na osamostaljenje, stvoriti odnose uzajamnog povjerenja i povezivanja.